Logo Achterstallige huur

Achterstallige Huur

De fabels over registratie van het huurcontract ontkracht

De registratie van het huurcontract

Wie moet het huurcontract registeren en is dit verplicht?

Ja. De verhuurder is verplicht elk huurcontract te registeren.

Hoeveel tijd heb ik als verhuurder voor het huurcontract te registeren?

Indien de huur uitsluitend bestemd is voor huisvesting is er een termijn voorzien van twee maanden. Indien de huur geheel of gedeeltelijk bestemd als handelspand is er een termijn voorzien vier maanden.

Wat als het huurcontract niet is geregistreerd?

Als de huurder zijn/haar hoofdverblijfplaats op het adres van het pand heeft en het contract werd gesloten voor een periode van langer dan drie jaar kan de huurder het contract beëindigingen/pand verlaten zonder de opzegtermijn van drie maanden te respecteren. Mocht er huurschade zijn aangericht is de huurder hiervoor nog steeds aansprakelijk.

Hoeveel kost het registeren van een huurcontract?

Indien de huur uitsluitend bestemd is voor huisvesting is de registratie gratis. Indien de huur geheel of gedeeltelijk bestemd als handelspand is de prijs 0,2 % van de huurprijs inclusief lasten met een minimum van 50 euro .

Welke gegevens heb ik nodig om een contract te laten registeren?

- de voornamen, naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de verhuurder(s) - de voornamen, naam, geboortedatum en -plaats en het adres van de huurder(s) o Nuance: ingeval één van de partijen een rechtspersoon is zijn volgende gegevens vereist: benaming en vennootschapsvorm, het ondernemingsnummer, en het adres van de maatschappelijke zetel. - het adres en de beschrijving van het gehuurde goed (dat wil zeggen een beschrijving van alle ruimtes en delen van het gebouw die het voorwerp uitmaken van het huurcontract), bij voorkeur met vermelding van de kadastrale gegevens - de datum waarop de huur ingaat en de duur van het contract - de huurprijs (huur inclusief lasten) - de datum van ondertekening van het contract

Hoe kan ik een huurcontract registeren?

Digitaal via MyRent.

Per post of persoonlijk bezorgen in drie exemplaren aan het kantoor Rechtszekerheid dat bevoegd is voor de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Dit kan je opzoeken via onderstaande deze link.