Logo Achterstallige huur

Achterstallige Huur

Contracten sluiten tijdens de coronacrisis. Een digitale oplossing.

Is de economische impact van de coronacrisis voor u als ondernemer ook sterk merkbaar? Hou uw bedrijf draaiende en laat vanaf nu uw contracten digitaal ondertekenen.

Op aangeven van Europa heeft België in 2016 een wetgevend kader gecreëerd (de wet "eIDAS en elektronische archivering” of ook de Digital Act genoemd) om het digitaal ondertekenen mogelijk te maken.

Welke elektronische handtekeningen bestaan er precies?

1. Gewone elektronische handtekening

Dit is de minst beveiligde vorm aangezien de identiteit van de ondertekenaar niet valt de verifiëren.

Een voorbeeld is de emailhandtekening of een scan van een handtekening. U kan deze bijvoorbeeld gebruiken als u een offerte wil laten ondertekenen.

2. Geavanceerde elektronische handtekening

Deze vorm biedt een hogere bescherming op vlak van identificatie en authenticatie en is dus aan voorwaarden gekoppeld:

- De handtekening is op unieke wijze met de ondertekenaar verbonden.

- De ondertekenaar is middels deze handtekening identificeerbaar

- De handtekening kan enkel door de ondertekenaar zelf of in opdracht van hem tot stand komen.

- Wijzigingen aan de handtekening kunnen worden opgespoord

Een voorbeeld hiervan is de digital signature via een programma zoals Docusign, Adobe Sign.

In de praktijk kan u deze gebruiken om allerhande documenten/contracten te laten ondertekenen zoals een bestelbon en zelfs een compromis bij de verkoop van een onroerend goed.

3. Gekwalificeerde elektronische handtekening

Biedt het hoogste beveiligingsniveau en is juridisch volledig gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening.

Voorwaarden opdat deze gekwalificeerd is:

- Moet geavanceerd zijn

- Met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen moet het zijn aangemaakt.

- Het is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.

Een voorbeeld hiervan is ondertekenen via E-ID of mobiele app Itsme.

Een voorbeeld waarin dit kan gebruikt worden is het ondertekenen van een notariële akte.

Heeft een digitale handtekening in de praktijk wel dezelfde bewijswaarde?

Door de Digital Act die in België van toepassing is, ligt de bewijswaarde van elektronische handtekeningen vast.

Een elektronische handtekening (ongeacht de gebruikte technologie en het niveau) mag dus niet als bewijsmiddel in juridische procedures worden geweigerd louter om de reden dat ze elektronisch is of niet gekwalificeerd.

De verschillende soorten elektronische handtekeningen hebben niet alle drie dezelfde bewijswaarde.

Momenteel is enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening automatisch rechtsgeldig in de zin van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek en dus gelijkgesteld met een authentieke akte. Deze soort handtekening is dus het meest betrouwbaar en zal voor weinig juridische discussies zorgen achteraf.

Deze soort handtekening kan dus nooit worden betwist door een tegenpartij.

Bij de andere elektronische handtekeningen (gewone en geavanceerde elektronische handtekening) zal moeten worden aangetoond dat er voldaan is aan lid 2 van art. 1322 BW ingeval de tegenpartij zijn handtekening zou betwisten.

Er moet dus :

- toerekening zijn.

- behoud van de integriteit van de inhoud van de akte.

Indien men hierin slaagt zal deze soort handtekening voor bewijsdoeleinden worden gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening.

Om te besluiten…

De meest veilige en betrouwbare elektronische handtekening is dus de gekwalificeerde. Deze zal nooit worden betwist. Indien het mogelijk is om via een dergelijke handtekening te werk te gaan, wordt dit ten zeerste aanbevolen.

Het laten ondertekenen van documenten via een geavanceerde elektronische handtekening is eveneens rechtsgeldig maar bij betwisting zal men de vervulling van de voorwaarden moeten bewijzen, zoals het bewijs dat de handtekening aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van integriteit van de akte inhoud. Bij betwisting kan Docusign/Adobe Sign deze bewijzen verstrekken.

Bij de gewone elektronische handtekening zal men de bewijzen zelf moeten verstrekken waartoe men alle mogelijke middelen mag gebruiken.